วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิชาการ62 “โลกสะท้อนโลกกระจก” สำหรับการบรรเลงเดี่ยวกีต้าร์

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม” และเวทีการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “โลกสะท้อนโลกกระจก” สำหรับการบรรเลงเดี่ยวกีต้าร์ จากสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม”

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม” และเวทีการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รำตรวจพลในการแสดงลิเก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

FRESHY DAY HUSO 2019

วีดีโอบันทึกกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2562 FRESHY DAY HUSO 2019 จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา