ข่าวสารประจำวัน

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00:02

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ทุนประจำปีการศึกษา การศึกษา ค.ศ.2022/2023

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:59:16

การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:04

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China-Master Program(YES CHINA) ประจำปี พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 เวลา 09:49:32

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreing Language

5 เมษายน 2564 เวลา 09:47:00

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565

19 มีนาคม 2564 เวลา 10:27:38

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปรการศึกษา 2565

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:17:39

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

ดูทั้งหมด

23 ธันวาคม 2564 เวลา 15:05:55

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบวัดระดับตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ครั้งที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2561)

11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:53:52

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2561

11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:38:06

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) รุ่นที่ 2

11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:36:58

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) รุ่นที่ 1

9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:22:23

ผลการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) (สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564)

3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:27:47

ยกเลิกประกาศรายชื่ออบรม B1 กศ.บป.

27 ตุลาคม 2564 เวลา 14:01:05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 (Intensive course) สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2560 – 2562

ดูทั้งหมด

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:54:19

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (1)

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:25:39

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

29 กันยายน 2564 เวลา 11:45:30

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงานและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

27 กันยายน 2564 เวลา 12:23:05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

17 กันยายน 2564 เวลา 16:07:18

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ครั้งที่ 5/2564

13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:48:01

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน The 4th International Academic and Cultural Exchange 2021 (Online)

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:21

การเปิดรับคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

14 ตุลาคม 2564 เวลา 10:38:15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จากกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Intermediate 1 ระดับ B1 รุ่นที่ 2 (ด้วยตนเอง)(สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) รุ่นปีการศึกษา 2560 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563

9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:47:32

ประกาศ รับสมัครการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2560-2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:31:58

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:30:50

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 2

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:26:35

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:24:13

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (Intensive course)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:22:02

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560-2562(Red Star-Second Round)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน