วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

By: Admin | Posted on 22 Nov 2017

รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับปรัชญา: คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก